POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE A APLICAȚIEI PSYNFO Corporate

SC SOULEXPERT SRL, persoană juridică română, cu sediul în Târgul Mureș, str Nucului nr.1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J26/290/2014, cod unic de înregistrare 32927278, în calitate de operator de date, vă transmitem această Notă de informare pentru a vă explica modul în care prelucrăm și protejăm datele cu caracter personal.

Vă transmitem această Notă de informare la începutul interacțiunii noastre prin intermediul aplicației PSYnfo, dar și prin intermediul procedurilor de abonare la newsletter-ul aplicației.

1. Ce prelucrare face obiectul prezentei Note de Informare?

Această Notă de informare se aplică prelucrării datelor cu caracter personal ale:

• Utilizatorilor aplicației care poate fi accesată din magazinele de aplicații disponibile, AppStore și respectiv Google Play sau prin link intern de descărcare („Utilizatori”);
• Persoanelor interesate să se aboneze la newsletter-ul aplicației PSYnfo („Abonați”);
• Persoanele care creează conținut editorial pentru aplicație („Colaboratori”)

2. Ce informații colectăm despre dumneavoastră?

Colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când interacționați cu noi pentru a vă abona la newsletter-ul aplicației, pentru a avea acces la anumite segmente din aplicație specifice abonaților și utilizatorilor. În aceste situații, pentru a vă abona la newsletter sau de a avea acces integral la aplicație, sunteți de acord să furnizați numele, prenumele și adresa dumneavoastră de email. Pentru a căpăta calitatea de abonat/utilizator premium, informațiile pe care ni le furnizați pot include dacă va fi nevoie, numele și prenumele, adresa de e-mail.

Nu vom colecta sau prelucra date cu caracter personal sensibile legate de dumneavoastră (de exemplu informații despre originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau
convingerile filozofice, sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală). În cazul în care ne furnizați în mod voluntar alte date cu caracter personal (inclusiv date cu caracter personal sensibile) prin interacțiunea dumneavoastră cu aplicația PSYnfo sau cu website-ul nostru (www.soulexpert.org) sau prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate,inclusiv prin secțiunea PSYtalk din aplicație, din proprie voință și nu la cererea noastră, vom șterge astfel de date cu caracter personal din sistemele noastre dacă nu considerăm că prelucrarea acestora este necesară pentru un scop legitim al aplicației PSYnfo, cu excepția cazului în care ați făcut aceste date publice, caz în care vom șterge aceste datele din aplicație la cererea dumneavoastră expresă, numai dacă legea impune astfel sau dacă nu dorim să le păstrăm.

Când instalați aplicația, colectăm automat următoarele date:
• date tehnice, de exemplu acest lucru poate include Adresa Internet Protocol (IP) utilizată pentru conectarea telefonului dumneavoastră la internet, informațiile de conectare, tipul și versiunea de browser, setarea fusului orar, tipurile, sistemul și platforma de operare, tipul dispozitivului și marca dispozitivului mobil;

3. Cum folosim datele cu caracter personal și care este temeiul juridic al prelucrării
Aspecte generale
Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care trebuie să ducem la îndeplinire un contract pe care l-am încheiat cu dumneavoastră; când trebuie să respectăm o obligație legală (legile aplicabile în relaţiile de muncă, contabilitate, audit, monitorizarea egalității de șanse); când este necesar pentru interesele noastre legitime; când este necesar  pentru interesele dumneavoastră (de exemplu, pentru detectarea și prevenirea fraudei sau pentru asigurarea securității IT și a rețelelor), cu excepția cazului în care drepturile dumneavoastră fundamentale prevalează față de aceste interese; dacă este necesar să protejăm interesele dumneavoastră vitale (sau interesele vitale ale altor persoane); și/sau în cazul în care este necesar pentru interesul public sau în scopuri oficiale. Prelucrăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal cu scopul diverselor motive tehnice, administrative și operaționale, cum ar fi pentru a ne asigura de prezentarea conținutului în modul cel mai eficient pentru dumneavoastră și pentru telefonul dumneavoastră; pentru a îmbunătăți calitatea tehnică a aplicației, inclusiv funcționalitatea acesteia; pentru administrarea aplicației; pentru operațiunile interne, inclusiv în scopuri de depanare, analiză a datelor, testare, cercetare, statistică și de cercetare; pentru publicitate și marketing, inclusiv pentru scopuri de marketing specific, astfel încât să oferim un conținut, inclusiv un conținut personalizat, care ar putea fi de interes mai mare pentru dumneavoastră; precum și ca parte a eforturilor noastre de a păstra aplicația în siguranță. În unele cazuri, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal doar cu consimțământul dumneavoastră. În aceste cazuri, vă vom solicita separat consimțământul dumneavoastră, în mod transparent, atunci când furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal. Ulterior, veți putea să vă retrageți consimțământul în orice moment. Atenție! Retragerea consimţământului nu va afecta legalitatea niciunei prelucrări care a avut loc înainte de retragerea acestuia. În cazul în care vom solicita date cu caracter personal pentru a respecta obligații legale sau contractuale, furnizarea acestor date cu caracter personal de către dumneavoastră este obligatorie. Acest lucru înseamnă că, dacă astfel de date cu caracter personal nu sunt furnizate, nu vom putea să gestionăm relațiile contractuale sau să respectăm obligațiile care ne sunt impuse. În toate celelalte cazuri, furnizarea de date cu caracter personal este opțională și nu aveți obligația de a le furniza. Cel mai frecvent, vom folosi informațiile dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații:

a. Utilizatori:
Putem prelucra datele cu caracter personal astfel încât să vă putem oferi informații despre bunuri sau servicii despre care considerăm că vă interesează. Dacă sunteți un utilizator, vă vom contacta numai prin e-mail sau prin notificări push prin intermediul aplicației mobile (după caz) cu informații editoriale, analize similare cu cele care au făcut obiectul intereselor dumneavoastră anterioare sau când ați optat astfel anterior. Dacă ați instalat aplicați mobilă (PSYnfo ) și doriți să nu mai primiți notificări push, puteți schimba setările pe dispozitivul mobil sau prin intermediul aplicației.
Nu vom partaja datele dumneavoastră cu caracter personal cu terțe părți în niciun fel de scopuri iar dacă pe viitor va fi nevoie de așa ceva se va face numai cu consimțământul dumneavoastră explicit în acest sens. Putem, de asemenea, să vă folosim datele cu caracter personal pentru a măsura interesul sau a înțelege conținutul preferat de dumneavoastră și pentru a vă permite să participați la caracteristicile interactive ale aplicației, atunci când alegeți să faceți acest lucru; Putem să folosim astfel de date pentru a vă face sugestii și recomandări dumneavoastră și altor Utilizatori ai aplicației PSYnfo cu privire la conținut editorial, produse sau servicii care ar putea să vă intereseze pe dumneavoastră sau pe aceștia.
În legătură cu utilizarea de către dumneavoastră a aplicației noastre mobile, este posibil să colectăm și să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi datele de identificare, datele de contact și datele privind localizarea geografică, atunci când:
• vă înregistrați pentru a utiliza aplicația mobile și ne furnizați în acest sens informații despre dumneavoastră;
• interacționați cu noi utilizând aplicația mobilă;
• interacționați cu noi prin alte mijloace, cum ar fi prin telefon, SMS, e-mail, comunicare socială sau postări în legătură cu o Aplicație Mobilă;
Această prelucrare se bazează pe (i) executarea unui contract cu angajatorul dvs.la care Utilizatorii de aplicație sunt parte prin înregistrarea în aplicația mobilă PSYnfo; (ii) interesele noastre legitime de a verifica datele contului de utilizator pentru serviciile furnizate de către noi și firma la care sunteți angajat și pentru detectarea și prevenirea fraudelor; (iii) o obligație legală care ne fost impusă; și/sau (iv) consimțământul dumneavoastră pentru mesaje de informare cu privire conținutul, serviciile oferite de SoulExpert, prin aplicația PSYnfo.

3. Cum și cui divulgăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Nu vindem datele dumneavoastră cu caracter personal unor terțe părți. În cadrul societății Soulexpert doar un număr limitat de membri ai personalului, cum ar fi cei din departamentele de vânzări, editorial, Juridic și IT au acces la datele dumneavoastră cu caracter personal conform principiului nevoii de a cunoaște. Acești membri ai personalului sunt supuși unor obligații de confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal. Măsuri tehnice și organizatorice adecvate sunt luate pentru protecția datelor cu caracter personal. Membrii personalului societății au dreptul să gestioneze datele cu caracter personal numai urmând instrucțiunile societății Soulexpert și, dacă este necesar, numai în legătură și în interesul responsabilităților de serviciu.

Datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților guvernamentale și/sau organelor de aplicare a legii, dacă acest lucru este impus de legile aplicabile sau dacă este necesar pentru exercitarea drepturilor noastre, inclusiv a condițiilor de utilizare, sau pentru protejarea intereselor noastre legitime în conformitate cu legile aplicabile.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi, de asemenea, divulgate unor terțe părți doar dacă este cu adevărat necesar, acestea ar putea fi:
(i) furnizori de servicii care oferă sprijin administrativ și tehnic societății pentru suport IT, de securitate și resurse comerciale;
(ii) furnizori de servicii de analiză și cercetare (exemplu: Google Analytics) care ne ajută la analizarea în mod agregat a datelor cu privire numărul vizitatorilor într-un interval de timp, categoriile de interese. De reținut, aceste date NU conțin informații despre persoane care pot fi identificate.

Am putea partaja date cu caracter personal în formă agregată și cu alte terțe părți în contextul anumitor tipuri de tranzacții, inclusiv în contextul tranzacțiilor care implică o schimbare a controlului asupra societății din punct de vedere al acționariatului sau prin vânzarea substanțială a tuturor activelor sale sau ale altor tipuri de restructurări comerciale. Societatea Soulexpert dorește să efectueze o evaluare adecvată în procesul de selectare a terțelor părți (furnizori de servicii) și impune acestor furnizori de servicii să mențină măsuri de securitate tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal și pentru a prelucra datele cu caracter personal numai conform instrucțiunilor societății. Furnizorii de servicii vor avea dreptul să utilizeze subcontractanți în furnizarea serviciilor către Companie, cu condiția ca subcontractantul să respecte aceleași obligații de protecție a datelor ca și furnizorii de servicii.

5. Stocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și transferurile în străinătate

Datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le colectăm sunt stocate în Uniunea Europeană („UE”) și în Spațiul Economic European („SEE”). În plus, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate și stocate într-un loc din afara UE și SEE. Când datele dumneavoastră cu caracter personal sunt transferate din propria țară în altă țară, legile și regulile care protejează datele dumneavoastră cu caracter personal din țara către care sunt transferate informațiile dumneavoastră pot fi diferite (sau pot oferi o protecție mai redusă) față de cele din țara în care lucrați. Intenționăm să nu transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în afara SEE dacă nu există protecții adecvate, incluzând: (i) o decizie privind caracterul adecvat emisă de Comisia Europeană cu privire la țara sau țările de destinație; (ii) o certificare „scut de confidențialitate”; (iii) reguli corporatiste obligatorii corespunzătoare; (iv) un cod de conduită aprobat, împreună cu angajamentele obligatorii și executorii ale operatorului de date sau persoanei împuternicite de către operatorul de date din țara aflată în afara UE și SEE; (v) un mecanism de certificare aprobat, împreună cu angajamentul obligatoriu și executoriu al operatorului de date sau al persoanei împuternicite de către operatorul de date într-o țară din afara UE și SEE de a aplica garanțiile corespunzătoare; sau (vi) clauze contractuale standard UE aprobate de Comisia Europeană.

6. Drepturile „utilizatorilor”, „Abonaților”

Puteți să ne solicitați să vă confirmăm dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de noi, să vă furnizăm o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal și/sau să le corectăm. În anumite circumstanțe, aveți dreptul să ne solicitați să ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal. Aveți, de asemenea, dreptul de a vă opune unor prelucrări ale datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care v-am solicitat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, aveți dreptul să retrageți acest consimțământ fără efecte negative asupra dumneavoastră. În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal deoarece avem un interes legitim în a proceda astfel, aveți, de asemenea, dreptul de a vă opune acestei prelucrări. De asemenea, aveți dreptul să restricționați prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite circumstanțe. Rețineți faptul că drepturile dumneavoastră descrise mai sus pot fi limitate în anumite situații și fac obiectul legilor și reglementărilor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal; de exemplu, dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal poate fi limitat în cazul în care putem demonstra că avem motive legitime convingătoare pentru a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal care prevalează față de interesele dumneavoastră. Va trebui să vă dovediți identitatea și să ne oferiți alte detalii care să ne ajute să răspundem cererii dumneavoastră. Nu vom percepe o taxă pentru a răspunde cererii dumneavoastră cu excepția cazului în care acest lucru este permis de lege și, în cazul în care se percepe o astfel de taxă, aceasta va fi rezonabilă și proporțională cu cererea dumneavoastră. Dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați prin intermediul persoanelor de contact menționate mai jos. Aveți, de asemenea, dreptul de a depune o reclamație la autorităților de supraveghere privind protecția datelor. Puteți depune reclamația în Statul Membru în care locuiți, în care lucrați sau în care a avut loc presupusa încălcare a legii privind protecția datelor.

7. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Intenționăm să păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal numai atât timp cât este necesar, pentru o perioadă care nu depășește perioada necesară pentru a îndeplini scopurile enumerate în prezenta Notă de informare și/sau impusă de legislația aplicabilă, în conformitate cu perioadele minime legale de păstrare aplicabile și/sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime (și drepturile legitime ale altor persoane). De exemplu, dacă sunteți un Partener comercial, vă vom păstra datele cu caracter personal pe perioada exercitării relației contractuale cu dumneavoastră. În cazul în care avem o relație comercială continuă cu dumneavoastră în calitate de Partener comercial (de exemplu în cazul în care putem utiliza aceleași date cu caracter personal în relații contractuale separate cu dumneavoastră), vom continua să păstrăm aceste date cu caracter personal până la încetarea relației noastre comerciale și pentru perioada minimă de păstrare impusă de lege, sub rezerva Politicii noastre privind Păstrarea Datelor. În cazul Utilizatorilor de aplicații, vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada în care aplicația mobilă este descărcată sau perioada indicată de legislația relevantă, sub rezerva Politicii noastre privind Păstrarea Datelor. Vă rugăm să aveţi în vedere că putem prelucra oricare dintre datele dumneavoastră cu caracter personal devenite anonime fără a vă anunța în prealabil. În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul consimțământului dumneavoastră, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate numai pentru perioada prevăzută prin consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazului în care vă retrageți sau limitați consimțământul înainte de expirarea acestei perioade. În astfel de cazuri, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective în scopurile relevante, sub rezerva oricărei obligații legale de a prelucra aceste date cu caracter personal și/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor noastre legitime (inclusiv a drepturilor legitime ale altor persoane).

8. Securitatea datelor

Păstrăm datele dumneavoastră pe serverele noastre și pe servere găzduite de terțe părți (inclusiv serviciilor de cloud ale terţelor părţi cloud – ”cloud-based services”). Folosim măsuri tehnice și organizatorice adecvate, menite să vă protejeze datele cu caracter personal și să împiedice accesul neautorizat. Am intrat în relații contractuale cu terţe părţi care oferă servicii de găzduire și aceste contracte includ obligații privind securitatea organizațională și tehnică a datelor cu caracter personal.. Sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității tuturor mijloacelor de autentificare (de exemplu, parole) utilizate de dumneavoastră pentru a accesa părți ale aplicației. Transmiterea datelor prin internet nu este complet sigură. Deși vom face tot posibilul pentru a vă proteja datele, nu putem garanta securitatea datelor dumneavoastră transmise pe website-ul nostru; orice transmisie se face pe propriul dumneavoastră risc. După ce primim datele dumneavoastră, vom folosi proceduri stricte și caracteristici de securitate pentru a încerca să împiedicăm accesul neautorizat.

9. Confidenţialitatea datelor minorilor

SC Soulexpert SRL nu colectează cu bună știință date cu caracter personal de identificare de pe aplicație de la persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani. Dacă un părinte sau un tutore are cunoștință că minori/ copiii săi au furnizat societății datele lor cu caracter personal acesta trebuie să informeze societatea. În cazul în care societatea descoperă că o persoană care nu a împlinit vârsta de 16 ani i-a furnizat date cu caracter personal, societatea va distruge aceste informații de pe serverele sale imediat, cu excepția cazului în care părintele sau tutorele își dă consimțământul explicit pentru prelucrarea de către companie a datelor cu caracter personal ale copilului în scopurile specificate.

10. Fișierele de tip Cookie și widgeturi de comunicare socială

Aplicația noastre poate include funcții de comunicare socială, cum ar fi butoane Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn Google forms Vimeo sau Youtube. Aceste funcții pot colecta informații despre dumneavoastră, cum ar fi adresa IP și website-urile pe care le vizitați, și pot seta un fișier de tip cookie pentru a îi permite să funcționeze corect. Prelucrarea acestor informații prin intermediul interacțiunilor cu aceste caracteristici este guvernată de nota de informare/politica privind confidențialitatea a companiei care le furnizează.

11. Linkuri către alte website-uri

Aplicația PSYnfo poate furniza linkuri către website-uri pe care Compania nu le controlează. După ce faceți click pe un link al unei terțe părți, veți fi direcționat(ă) către website-ul terței părți. Dacă vizitați oricare dintre aceste website-uri conectate, trebuie să analizați politicile lor privind confidențialitatea. Nu suntem responsabili pentru politicile și practicile altor companii. Compania noastră nu controlează și nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul, politicile privind confidențialitatea și notele de informare sau practicile website-urilor sau serviciilor terțelor părți.

12. Contact

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau dacă doriți să vă exercitați un drept, puteți contacta Responsabilul privind Confidențialitatea al societății Soulexpert SRL sau puteți transmite o scrisoare în atenţia Responsabilului privind Confidențialitatea al SC Soulexpert la str Nucului nr 1,Târgu Mureș, Mureș, România. Vă rugăm să nu divulgați date cu caracter personal sensibile (de exemplu, informații legate de originea rasială sau etnică, de convingeri religioase sau de altă natură, de sănătate sau de apartenență), numere de asigurare socială, CNP sau informații legate de cazierul penal atunci când ne contactați.
***
Ultima actualizare a Notei de informare cu privire la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal a fost făcută în 09.05. 2020.
Putem actualiza această Notă de informare din când în când și vă vom notifica orice modificare prin postarea noii variante pe site-urile noastre sau prin intermediul aplicației. În cazul în care ne-ați furnizat datele dumneavoastră de contact și ne-ați autorizat să vă contactăm, vă vom vă vom notifica orice modificare prin postarea noii variante pe site-urile noastre sau in cadrul aplicației PSYnfo În cazul în care ne-ați furnizat datele dumneavoastră de contact și ne-ați autorizat să vă contactăm, vă vom anunța dacă modificăm această Notă de informare în mod substanțial.
Vă rugăm să consultați această Notă de informare periodic pentru orice modificări.

Mulțumim pentru răbdarea dvs de a citi și înțelege.
SoulExpert srl